24/06/2022 - 20:04

Cần Thơ đã thực hiện 26/56 nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, TP Cần Thơ đã thực hiện 26/56 nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), đạt tỷ lệ 46,43% kế hoạch năm.

Theo đó, 8/9 UBND quận, huyện đang xây dựng bộ chỉ số CCHC đánh giá kết quả thực hiện tại các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thành phố rà soát, đơn giản hóa 5 thủ tục; tỷ lệ chi phí tiết kiệm là 75,41% đối với lĩnh vực xây dựng; đồng thời, giảm trung bình 20% thời gian giải quyết TTHC đối với lĩnh vực thanh tra. Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trung bình 99,35%. Hệ thống dịch vụ công 1022 thành phố tiếp nhận và xử lý 1.314 thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (đã xử lý 1.265 thông tin, số còn lại đang giải quyết). Về tình hình thực hiện ISO, thành phố hiện có 122 cơ quan, đơn vị đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa Ban Dân tộc TP Cần Thơ.

Về đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: có 37.170 lượt đánh giá của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công thành phố, đạt trung bình 7,3/8 điểm đối với 4 chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố đã kiểm tra tại 2 sở, ngành, 2 huyện và 2 xã. Ngoài ra, thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Ðánh giá kết quả giải quyết TTHC, quý I-2022, tất cả 18 đơn vị cấp thành phố xếp loại xuất sắc; cấp huyện có 3/9 đơn vị xếp loại xuất sắc, 5/9 xếp loại tốt và 1 đơn vị xếp loại khá; cấp xã có 62/83 đơn vị xếp loại xuất sắc và 31 đơn vị xếp loại tốt.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết