30/10/2023 - 15:43

Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cần thiết để hoạt động hiệu quả và đi vào nền nếp 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chuẩn bị được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Việc ban hành một đạo luật thống nhất quy định về xây dựng, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là thực sự cần thiết, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Ông Huỳnh Văn Nhân, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Thuận Hưng (bên phải), trò chuyện, vận động người dân chung sức giữ gìn ANTT ở cơ sở.  

Ông Huỳnh Văn Nhân, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Thuận Hưng (bên phải), trò chuyện, vận động người dân chung sức giữ gìn ANTT ở cơ sở.  

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị xác định nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an Nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”. Ðến nay, tất cả các xã, thị trấn trên cả nước đã được bố trí công an chính quy để tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tự nguyện trong công tác bảo vệ ANTT… Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã, phường, thị trấn hiện gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, hiểu biết về phong tục, tập quán, sử dụng tiếng dân tộc thiểu số… nên luôn cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Trung tá Nguyễn Mạnh Quát, Trưởng Công an phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, cho biết: “Lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, lực lượng bảo vệ dân phố… đã tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự điều chỉnh của những nhóm quy phạm pháp luật khác nhau. Vì vậy, theo tôi, việc ban hành một đạo luật thống nhất quy định về xây dựng, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là thực sự cần thiết”.

Ông Huỳnh Văn Nhân, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, nói: “Trên thực tế, lực lượng này hỗ trợ thiết thực, có thể coi là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã chính quy trong công tác quản lý địa bàn, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhất là trong bối cảnh lực lượng công an cấp xã chính quy đang phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, như thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân cấp đăng ký xe, điều tra viên tiếp nhận tin báo tội phạm. Ngoài ra, còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Do vậy, có luật quy định về chức năng, hoạt động của lực lượng này là cơ sở quan rất quan trọng cho lực lượng hoạt động đi vào nền nếp”.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân; được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố; công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng; các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của luật này. Dự thảo đã chỉnh lý một số nội dung để thể hiện rõ hơn vị trí là lực lượng quần chúng được bố trí ở cơ sở và thể hiện rõ chức năng làm nòng cốt trong hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; làm rõ hơn tính chất, mức độ, phạm vi tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn phụ trách và được điều động thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách trong một số trường hợp nhất định.

Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, khẳng định: “Ðây là lực lượng chịu sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, sự giám sát của nhân dân và Ủy ban MTTQVN cấp xã; sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Tôi kiến nghị, để thống nhất trên phạm vi cả nước, luật hoặc văn bản dưới luật cần có quy định khung tối đa, tối thiểu về số lượng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng như mức hỗ trợ, chế độ của lực lượng này. Từ đó, UBND cấp tỉnh có căn cứ trình HÐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt. Bên cạnh đó, nên quy định hỗ trợ phụ cấp theo tháng, tạo thuận lợi cho cơ sở trong thanh toán, quyết toán…”.

Chia sẻ bài viết