23/10/2008 - 09:37

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Cần huy động các nguồn lực để xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường nông thôn

Tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo vệ môi trường nông thôn (2003-2008) tổ chức tại Hà Nội, ngày 22-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: các cấp Hội thường xuyên theo dõi, nắm chắc thực trạng môi trường ở địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về môi trường cho cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường; phát động phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động tham gia vào các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng dân cư ở nông thôn đối với việc bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để vừa làm tốt công tác quản lý, vừa tuyên truyền có hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của người nông dân trong công tác bảo vệ môi trường. Trung ương Hội cần huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường nông thôn, tiến tới thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; giúp nông dân xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi và tại các gia đình để tránh ô nhiễm tới môi trường, nguồn nước.

Đồng tình với những mục tiêu đến năm 2013 do Trung ương Hội đề ra, đó là có 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 80% số chi hội, thôn ấp, bản làng thực hiện nếp sống trật tự hợp vệ sinh..., Phó Thủ tướng lưu ý: Trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các cấp Hội cần đặt mục tiêu chất lượng cuộc sống gắn với lợi ích kinh tế của người dân, có như vậy hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn mới đạt hiệu quả tích cực...

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết