01/03/2014 - 09:59

BẾN TRE

Cần hơn 105,3 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội

* Huy động hơn 7.150 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Qua khảo sát thực tế, trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện còn 5.459 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhiều phòng học, trạm y tế cần sớm xây dựng và nhiều tuyến đường, cầu giao thông cần tu sửa. Để đáp ứng nhu cầu kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trong năm 2014, ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, vừa có văn bản gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đề nghị hỗ trợ vận động các đơn vị. Cụ thể, tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng 500 căn nhà tình thương với số tiền 15 tỉ đồng (30 triệu đồng/căn); xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa với số tiền 15 tỉ đồng (50 triệu đồng/căn); xây dựng 8 trạm y tế xã tại 8 huyện, với tổng kinh phí 41,6 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 8 trường học (mẫu giáo và tiểu học), với 28 phòng học tại các huyện, kinh phí mỗi phòng học khoảng 600 triệu đồng, tổng kinh phí là 18,35 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 8 cầu nông thôn, tổng kinh phí 15,35 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 3 năm qua (2011-2013), tỉnh Bến Tre đã huy động được hơn 7.150 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 2.074 tỉ đồng, để đầu tư cho hạ tầng thiết yếu nông thôn và hỗ trợ sản xuất; bước đầu đã xuất hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với giảm nghèo. Các chính sách thuộc chương trình giảm nghèo được tỉnh triển khai tích cực, phát huy ý chí vượt khó, vươn lên của các hộ gia đình. Toàn tỉnh đã xây dựng được 42 mô hình giảm nghèo tại 39 xã của 9 huyện, với 411 hộ nghèo tham gia, trong đó có 111 hộ vươn lên thoát nghèo; góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2013 còn 9,0%, giảm 1,65% so với năm trước.

XUÂN QUANG

Chia sẻ bài viết