20/01/2018 - 15:58

Cân đối ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ xác định mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Và ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách, đảm bảo kỷ luật, chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao.

Đảm bảo cân đối thu chi

Ngày 7-12-2017, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND “Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018” (Nghị quyết 21). Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2018 là 11.076 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 10.040 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.036 tỉ đồng. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương gần 11.892 tỉ đồng, bao gồm: chi cân đối ngân sách địa phương 9.675 tỉ đồng và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 2.216,4 tỉ đồng.

Khách hàng thực hiện nộp NSNN tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ. Ảnh: MINH HUYỀN

Khách hàng thực hiện nộp NSNN tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ. Ảnh: MINH HUYỀN

UBND thành phố cũng đã giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng, cho biết: Thành phố thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018”. Trong công tác điều hành ngân sách, thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo kỷ luật, chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản theo chỉ tiêu được giao. Đảm bảo cân đối tỷ lệ chi đầu tư và chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách. Chi thường xuyên năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 khoảng 6% chủ yếu là tập trung chi cho các chế độ chính sách. Riêng các khoản chi khác phải thực hiện cắt giảm tương tự như đã thực hiện ở năm 2017.

Theo ông Huỳnh Quang Tuấn, Phó Giám đốc KBNN Cần Thơ, căn cứ vào kết quả thu chi năm 2017 và dự toán thu chi NSNN năm 2018, KBNN Cần Thơ  đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ quản lý NSNN, như: Tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018. Tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế…

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tại KBNN Cần Thơ được thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp hiệu quả. Đến nay, KBNN Cần Thơ và 3 KBNN quận gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt đã mở 5 tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại; 2 KBNN Cái Răng và Ô Môn mở 4 tài khoản chuyên thu tại 4 ngân hàng thương mại; KBNN Phong Điền và Cái Răng mở 2 tài khoản chuyên thu tại 2 ngân hàng thương mại, KBNN Thới Lai và Cờ Đỏ có 1 tài khoản chuyên thu tại 1 ngân hàng thương mại. Năm 2018, KBNN Cần Thơ xác định tiếp tục triển khai mô hình một cửa, một giao dịch viên; thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN. Triển khai mở rộng trên toàn TP Cần Thơ 3 dịch vụ công trực tuyến KBNN theo lộ trình của Chính phủ; triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại qua KBNN; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Ông Quách Hữu Thại, Giám đốc KBNN Ninh Kiều, cho biết: Để giảm áp lực cho công tác thu, KBNN Ninh Kiều và Chi cục Thuế quận Ninh Kiều đã ký thỏa thuận phối hợp thu thông qua tài khoản chuyên thu của KBNN Ninh Kiều mở tại 5 ngân hàng thương mại. Doanh nghiệp, người nộp thuế có thể lựa chọn điểm thu thuận tiện, với thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. KBNN Ninh Kiều đảm bảo được nguồn thu NSNN kịp thời, an toàn và hiệu quả, nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. KBNN Ninh Kiều hiện hoạt động giao dịch với 187 đơn vị và 575 tài khoản giao dịch. Số thu NSNN bình quân hằng năm 1.055 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể so với tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố và năm sau luôn cao hơn năm trước.

Để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng, yêu cầu năm 2018, hệ thống KBNN phải đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước. An toàn tài sản ở đây bao gồm cả an toàn trong khâu thanh toán, an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu và kiểm soát chi NSNN. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng ngân sách, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh. Đặc biệt là tập trung cải cách thủ tục hành chính tuyên truyền đến các đơn vị về dịch vụ công trực tuyến và phải có biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử. Các đơn vị trong ngành Tài chính phải chủ động phối hợp với các NHTM để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN, góp phần cùng thành phố hoàn thành dự toán được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết