28/03/2023 - 20:15

Cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CT) - Ngày 28-3, Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Trưởng Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, chủ trì cuộc kiểm tra công tác CCHC tại Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải.

Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra công tác CCHC tại Sở Y tế.

Tại Sở Y tế, Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố ghi nhận đơn vị ban hành đầy đủ các kế hoạch về CCHC, thực hiện công tác tuyển dụng, chính sách, chế độ viên chức đúng quy định, quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức. Tỷ lệ văn bản đi được ký số 1 lớp đạt 100%, tỷ lệ văn bản đi gửi liên thông đến các cơ quan đạt 90%. Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100% so với các thủ tục hành chính đủ điều kiện và 80% so với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. Ðơn vị đã có nhiều giải pháp chuyển đổi số như: triển khai Sổ sức khỏe điện tử, cập nhật dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội (để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Sở Y tế vẫn còn một số hạn chế như: chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, chưa thực hiện ký số 2 lớp, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ đạt thấp, công tác văn thư - lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức.

Tại Sở Giao thông vận tải, các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử được chú trọng. Theo đó, đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp và chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ðầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh TP Cần Thơ giai đoạn 1. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm quản lý giao thông đô thị có chức năng quản lý, điều hành, giám sát và điều phối giao thông đô thị theo hướng thông minh đã hoàn thành 60% công việc (dự kiến hoàn thành trong quý 2-2023). Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích còn ít; việc tổng hợp số liệu giải quyết thủ tục hành chính từ nhiều phần mềm nên còn khó khăn trong công tác tổng hợp, báo cáo.

Thay mặt Ðoàn kiểm tra, ông Trương Hồng Dự ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của 2 đơn vị, đồng thời lưu ý 2 sở cần có giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động. Theo lộ trình từ nay đến năm 2026, phải đạt chỉ tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức, trong khi công việc ngày càng nhiều, do đó cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC. Các đơn vị cần dành nguồn lực hoặc kịp thời tham mưu với cấp có thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành và quan tâm hơn nữa về công tác văn thư - lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết