30/09/2023 - 15:55

Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa 

Bài cuối: Tiếp tục đổi mới, có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, ngày 27-12-2022, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 50. Chương trình xác định mỗi chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (sau đây gọi tắt là DN) có dưới 50 NLÐ thì mỗi năm kết nạp ít nhất 1 đảng viên (ÐV); DN có từ 50 NLÐ trở lên làm việc ổn định thì kết nạp ít nhất 2 ÐV/năm và phấn đấu thành lập được TCÐ... BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng triển khai đồng bộ giải pháp, linh hoạt cách làm để việc thành lập TCÐ và phát triển ÐV trong DN đạt kết quả cao hơn.

TP Cần Thơ có hàng chục ngàn công nhân đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nên cần kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để họ phấn đấu vào Đảng. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần may Tây Đô là một trong những DN có đông NLĐ.

TP Cần Thơ có hàng chục ngàn công nhân đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nên cần kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để họ phấn đấu vào Đảng. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần may Tây Đô là một trong những DN có đông NLĐ. 

Phát huy cách làm sáng tạo

Một trong những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao là thành phố đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) DN tư nhân và Ðảng bộ CLB DN tư nhân thành phố. Từ năm 2013 đến nay, CLB quy tụ được gần 150 thành viên là các chủ DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn thành phố. Theo ông La Quốc Nghĩa, Bí thư Ðảng ủy, Chủ nhiệm CLB, để ươm mầm “hạt giống đỏ” trong các DN, hằng tháng, trong sinh hoạt CLB, Ðảng ủy chú trọng tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về Ðảng và phấn đấu vào Ðảng. Ðến nay, Ðảng bộ đã kết nạp 15 ÐV là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các DN.

Việc thành lập Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ và thành lập Chi bộ của Hội cũng là cách là sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong phát triển ÐV ở các DN. Ông Ðinh Tuấn Kiệt, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội, cho biết: Hội Doanh nhân trẻ thành phố được UBND thành phố thành lập từ năm 2004, đến nay, đã tập hợp được hơn 200 thành viên là lãnh đạo các DN. Trong các kỳ sinh hoạt của Hội, Ban Chi ủy Chi bộ Hội tuyên truyền về Ðảng với những cách thức phù hợp để các thành viên dần giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Ðảng và phấn đấu vào Ðảng. Kết quả, Chi bộ đã kết nạp được 4 ÐV là phó giám đốc các DN, nâng tổng số ÐV trong Chi bộ hiện nay lên 21 đồng chí. “Từ năm 2023 trở đi, mỗi năm, Chi bộ phấn đấu tạo nguồn, chăm bồi để kết nạp 4 ÐV là lãnh đạo các DN trong Hội”- ông Ðinh Tuấn Kiệt nêu quyết tâm.

Việc giao Chi bộ Công đoàn Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tạo nguồn, chăm bồi cán bộ công đoàn cơ sở trong các DN cũng là cách làm đem lại kết quả tích cực. Theo bà Lê Thanh Thúy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ, được Ðảng ủy Khối DN thành phố giao nhiệm vụ, từ năm 2018 đến nay, Ban Chi ủy Chi bộ tích cực khảo sát, tuyên truyền, vận động các chủ DN và cán bộ công đoàn cơ sở DN ở các KCX&CN phấn đấu vào Ðảng. Ðến nay, Chi bộ đã kết nạp được 2 chủ tịch công đoàn cơ sở và 3 NLÐ trong các DN vào Ðảng. Bà Lê Thanh Thúy nói: “Ban Chi ủy Chi bộ sẽ tiếp tục khảo sát, tuyên truyền, vận động giác ngộ lý tưởng của Ðảng để các chủ DN, cán bộ công đoàn và NLÐ nâng cao nhận thức về Ðảng, phấn đấu vào Ðảng”.

Ông Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Ðảng ủy Khối DN thành phố, đánh giá: “Việc thành lập Ðảng bộ CLB DN tư nhân, Chi bộ Hội Doanh nhân trẻ thành phố và giao Chi bộ Công đoàn các KCX&CN thành phố vận động phát triển ÐV trong DN nhiều năm qua là một trong những cách làm sáng tạo, linh hoạt, mang lại hiệu quả, sẽ được Ðảng ủy Khối tiếp tục phát huy. Cùng với đó, Ðảng ủy Khối DN thành phố đang tiếp tục nghiên cứu thành lập thêm các tổ chức phù hợp, nhằm tập hợp, tạo sân chơi bổ ích để tuyên truyền, vận động chủ DN và NLÐ trong các DN phấn đấu vào Ðảng, xây dựng TCÐ trong các DN”.

Nâng cao nhận thức của chủ DN và NLĐ

Gần 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, BTV Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thành phố thực hiện nhiều giải pháp xây dựng TCÐ và phát triển ÐV trong DN. Tuy có nhiều cố gắng, song đến nay toàn thành phố cũng chỉ có 38 TCÐ trong DN ngoài khu vực nhà nước (chỉ chiếm 5,99% tổ chức cơ sở đảng thành phố), chỉ có 1.293 ÐV trong các DN ngoài khu vực nhà nước (chỉ chiếm 2,37% ÐV của Ðảng bộ thành phố).

Nhằm thực hiện tốt chủ trương của Ðảng về xây dựng Ðảng trong DN, nhất là thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII), ngày 27-12-2022, BTV Thành ủy Cần Thơ ban hành Chương trình số 50. Chương trình xác định, mỗi chi bộ ấp, khu vực giới thiệu, bồi dưỡng cảm tình Ðảng ít nhất 1 NLÐ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn trong các DN (nơi chưa có TCÐ); mỗi chi bộ DN có dưới 50 NLÐ thì kết nạp ít nhất 1 ÐV/năm, có từ 50 NLÐ trở lên làm việc ổn định thì kết nạp ít nhất 2 ÐV/năm và có thêm 30 NLÐ thì kết nạp thêm 1 ÐV/năm; DN có từ 50 NLÐ làm việc ổn định trở lên thì phấn đấu thành lập TCÐ. Thành phố phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 100-130 ÐV và thành lập mới từ 8-10 TCÐ trong DN ngoài khu vực nhà nước…

Thực hiện Chương trình số 50 của BTV Thành ủy, các cấp ủy đảng thành phố đã triển khai các giải pháp đồng bộ, nhất là kiên trì hơn trong công tác tuyên truyền, thuyết phục để chủ DN và NLÐ giác ngộ lý tưởng của Ðảng và phấn đấu vào Ðảng. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Trung Hưng (huyện Cờ Ðỏ), nói: “Trên địa bàn xã có 28 DN, trong đó có 7 DN xay xát lúa gạo (mỗi DN có từ 100-200 NLÐ). Ðảng ủy, UBND và MTTQ xã đang khảo sát, kiên trì vận động và thuyết phục, phấn đấu mỗi DN phát triển được 1 ÐV/năm và khi đủ 3 ÐV thì thành lập chi bộ”. Ông Ðoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, cho biết: BTV Quận ủy đang chỉ đạo cả hệ thống chính trị quận tiếp cận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN và NLÐ phấn đấu vào Ðảng và thành lập TCÐ khi đủ điều kiện. Cấp ủy đảng, chính quyền quận cũng quan tâm đồng hành tháo gỡ khó khăn trong SXKD để chủ DN và NLÐ thấy được “cái lợi” nhằm phấn đấu vào Ðảng và thành lập TCÐ.

TP Cần Thơ hiện có 5 KCX&CN với 230 DN, 42.000 NLÐ đang làm việc. Việc thành lập TCÐ và phát triển ÐV trong 5 KCX&CN thuộc trách nhiệm chính của Ðảng ủy Khối DN thành phố. Theo ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Ðảng ủy Khối DN thành phố, BTV Ðảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về “Ðẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp ÐV trong DN ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu hằng năm có trên 60% TCÐ tại DN ngoài khu vực nhà nước kết nạp được ÐV, các TCÐ tại DN ngoài khu vực nhà nước mỗi năm cử từ 70-100 quần chúng dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và kết nạp từ 45 ÐV trở lên. “Ðể thực hiện mục tiêu trên, Ðảng ủy Khối DN thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để “khơi thông” tư tưởng giúp chủ DN hiểu rằng có TCÐ và ÐV sẽ góp phần làm cho DN phát triển vững chắc hơn. Ðảng ủy Khối cũng sẽ thường xuyên trao đổi, gặp gỡ, đối thoại với chủ DN để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ, qua đó tạo sự đồng thuận trong việc thành lập TCÐ và phát triển ÐV. Ðặc biệt Ðảng ủy Khối nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng gọn, chất lượng và đổi mới việc tổ chức học tập lý luận chính trị để không làm đứt chuỗi SXKD của DN…” - ông Huỳnh Minh Truyền chia sẻ.

Nói về giải pháp của BTV Thành ủy Cần Thơ trong chỉ đạo thành lập TCÐ và phát triển ÐV trong DN, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cho biết: BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên trì vận động và thuyết phục để khẳng định rõ việc thành lập TCÐ và phát triển ÐV là để cùng đồng hành phát triển DN, để lãnh đạo NLÐ thi đua SXKD, chấp hành kỷ luật lao động, gương mẫu trong thực hiện quy chế và quy định của DN để chủ DN và NLÐ đồng thuận. BTV Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng Ðảng Thành ủy, các cấp ủy đảng nghiên cứu, hướng dẫn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của DN; xây dựng nội dung, chương trình và thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Ðảng và ÐV dự bị phù hợp để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ SXKD của DN. Ðồng thời, chỉ đạo UBND, các sở, ngành thành phố và các quận, huyện thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với chủ DN để nắm bắt khó khăn, tháo gỡ kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong thành lập TCÐ và phấn đấu vào Ðảng...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết