10/03/2008 - 09:10

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Cần có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí hay về người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác

(Website Chính phủ))- Sáng nay 9-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng tới ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo đối với Cuộc vận động.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên của báo chí, phát thanh truyền hình, của các tác phẩm văn học, nghệ thuật đối với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trương Tấn Sang hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí hay, có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật cao, hết sức sinh động, chân thực, giản dị mà có sức cảm hóa lay động lòng người về tấm gương đạo đức cao cả, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan báo chí tạo điều kiện thuận lợi, động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo phát huy cao nhất tài năng, tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tích cực tham gia sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí hay về tấm gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2008, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gắn với sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu được nhiều kinh nghiệm hay, giải pháp tốt cho thời gian tới.

HỘI VU

Chia sẻ bài viết