28/11/2019 - 09:45

Cải cách tài chính công tiến tới hình thành Kho bạc điện tử 

Năm 2019 là năm hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 trở thành “Kho bạc điện tử”. Mục tiêu, chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 là: “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. KBNN Cần Thơ tích cực phối hợp thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) với cơ quan Thuế, Hải quan và ngân hàng thương mại (NHTM). Qua đó, tiến tới cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và người nộp thuế.

Thuận tiện thu chi NSNN

Mới đây, KBNN Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã ký kết Quy chế phối hợp thu với 5 NHTM trên địa bàn thành phố gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Công thương (Vietinbank) chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Cần Thơ. KBNN Cần Thơ và Vietcombank Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp chi NSNN bằng tiền mặt qua Vietcombank Cần Thơ. Quy chế phối hợp thu, chi NSNN nhằm mục tiêu kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử giữa các bên nhằm tổ chức các hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt và bảo mật, đảm bảo quyền và lợi ích của đơn vị giao dịch với KBNN và người nộp thuế trong các giao dịch thanh toán, nộp tiền vào NSNN.

Khách hàng đến nộp NSNN tại Vietinbank Cần Thơ.

 

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, chia sẻ: Thực hiện công tác phối hợp thu NSNN giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc và NHTM, việc trao đổi thông tin thu nộp NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan hiện tại cơ bản đã ổn định. Về phía Hải quan có nhiều thuận lợi khi doanh nghiệp nộp tiền thuế tại ngân hàng, dữ liệu nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử hải quan được tự động cập nhật và tự động tất toán nợ cho doanh nghiệp trên chương trình kế toán thuế tập trung bằng định khoản nợ. Qua đó giúp cơ quan Hải quan cập nhật thông tin thường xuyên về thuế, lệ phí, hỗ trợ kịp thời trong việc giải tỏa cưỡng chế và thông quan hàng hóa nhanh chóng chính xác cho doanh nghiệp. Việc nộp thuế qua NHTM đã giúp rút ngắn được thời gian chuyển chứng từ từ KBNN sang cơ quan Hải quan, không chỉ giúp giảm nợ nhanh chóng cho doanh nghiệp mà còn giảm thời gian lưu kho bãi, giải phóng hàng hóa nhanh chóng, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh.

Ông Huỳnh Chí Thành, Phó Giám đốc KBNN Cần Thơ, khẳng định: Việc phối hợp thu NSNN nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu NSNN, phát triển các hình thức thu NSNN hiện đại nhằm đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính. Với kết quả khả quan ban đầu cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị có liên quan, tin rằng công tác phối hợp thu chi NSNN trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Từ đó, góp phần thực hiện cải cách tài chính công, đến năm 2020 hình thành “Kho bạc điện tử”; đáp ứng các yêu cầu về cải cách quản lý thu, chi NSNN theo thông lệ Khu vực và Quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN Cần Thơ triển khai các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường áp dụng các phương thức thu chi NSNN không dùng tiền mặt; công tác quản lý, tập trung thu các nguồn thu NSNN và cải cách theo hướng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu NSNN nhằm đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế, đồng thời, xử lý dữ liệu thu và hạch toán số thu NSNN kịp thời, chính xác. Theo ông Dương Thanh Bình, Trưởng phòng Kế toán Nhà nước KBNN Cần Thơ, KBNN Cần Thơ hiện là thành viên của hệ thống thanh toán liên ngân hàng, doanh số giao dịch đạt khoảng 20% tổng doanh số giao dịch liên ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ. Tính từ đầu năm 2019 đến ngày 14-11, công tác phối hợp thu giữa KBNN Cần Thơ với các NHTM phối hợp thu trên địa bàn là 21.184 món, với số tiền trên 7.217,39 tỉ đồng. Trong đó, thu qua kênh phối hợp thu với các NHTM là 17.780 món, số tiền trên 6.652 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 89,93% số món, chiếm 92,17% số tiền so với tổng thu; số còn lại thu tại Kho bạc; gồm các kênh Liên Kho bạc, Liên ngân hàng.

Gắn kết, chủ động phối hợp

Thực hiện Quy chế phối hợp thu NSNN giữa KBNN Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải quan TP Cần Thơ và 5 NHTM, các bên tham gia ký kết sẽ phối hợp thu NSNN và ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử trong thu, nộp NSNN, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN và cho cơ quan quản lý trong việc theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN của các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. Theo đó, các NHTM tham gia Ký kết Quy chế phối hợp sẽ chú trọng phát triển công nghệ để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tăng cường các hình thức thu NSNN tiên tiến, hiện đại (chuyển khoản, ATM, Internetbanking…). Qua đó, giảm dần việc nộp NSNN bằng tiền mặt tại NHTM. KBNN Cần Thơ cũng yêu cầu Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ cần đảm bảo tồn ngân tiền mặt theo đăng ký hằng ngày của KBNN Cần Thơ để cùng phối hợp với KBNN Cần Thơ thực hiện chi bằng tiền mặt cho các cá nhân, đơn vị thụ hưởng theo lệnh thanh toán do KBNN Cần Thơ gửi sang.

Từng đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về quy trình thanh toán song phương điện tử, công tác tổ chức thu, quản lý, phối hợp thu, nộp NSNN hiện hành. Chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo các hình thức không dùng tiền mặt; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc MB Cần Thơ, chia sẻ: Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ cam kết chủ động phối hợp, gắn kết cùng các cơ quan, ban ngành để phục vụ tốt nhất dịch vụ công tại địa phương, đảm bảo việc thực hiện thu chi chính xác, an toàn, chuyên nghiệp xuyên suốt từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hằng tuần; hướng đến sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch thu nộp NSNN. Bên cạnh việc phối hợp thu chi NSNN tiền mặt tại địa phương, MB còn chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành phát triển dịch vụ thu nộp NSNN hiện đại nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết