09/02/2021 - 09:32

Các trường hợp thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty của tôi là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trước đây, tôi và một người chị đứng tên. Nay, chị ấy không muốn đứng tên thành lập công ty nữa. Tôi muốn chuyển tên người chị này cho người khác đứng tên được không? Tôi phải làm những thủ tục gì? 

Thanh Lam (quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Luật sư Võ Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners, trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, yêu cầu của bạn có thể thực hiện một trong các trường hợp sau để thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của chị bạn trong công ty cho bạn: Chị ấy phải chào bán toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty cho bạn và nếu bạn đồng ý mua toàn bộ thì dẫn đến công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ còn 1 thành viên, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty TNHH một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của chị bạn cho thành viên mới: Trong trường hợp 1 mà bạn không mua hoặc không mua hết toàn bộ phần vốn góp đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán thì chị của bạn có thể chuyển nhượng phần vốn góp đó cho người không phải thành viên công ty và người được chuyển nhượng trở thành thành viên của công ty.

- Tặng, cho toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty cho người khác. Người được tặng, cho trở thành thành viên công ty khi được hội đồng thành viên chấp thuận, trừ trường hợp người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật thì người này đương nhiên là thành viên công ty.

- Sử dụng toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty để trả nợ thì người nhận thanh toán có thể trở thành thành viên công ty nếu được hội đồng thành viên chấp thuận, trừ trường hợp người nhận thanh toán chào bán và chuyển nhượng phần vốn đó theo quy định tại Ðiều 52 Luật Doanh nghiệp 2020.

Về thủ tục thực hiện:

Ðối với trường hợp đầu tiên (chị bạn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho bạn): Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty TNHH một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng theo khoản 3 điều 52 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 26 Nghị định 01/2021/NÐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Ðối với các trường hợp còn lại: Ðăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định tại Ðiều 52 Nghị định 01/2021/NÐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.  

Như vậy, công ty bạn có thể thay đổi theo các trường hợp trên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners để được luật sư hướng dẫn cụ thể hơn.

P.V (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết