12/07/2011 - 11:07

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG:

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương phải tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu Nghị quyết "tam nông"

* TP CẦN THƠ: Quyết tâm thực hiện Nghị quyết “Tam nông” đạt thắng lợi cao

(CT)- Ngày 11-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết “Tam nông”), Nghị quyết trung ương 7 (Khóa X). Tham dự Hội nghị còn có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan và lãnh đạo 63/63 tỉnh thành trên cả nước...

Tại hội nghị, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng nhằm làm nền tảng cho đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết “Tam nông”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đó là: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về Nghị quyết “Tam nông” chưa sâu, chưa thấy hết ý nghĩa chiến lược trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống, tinh thần cho người nông dân. Chính vì thế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết chưa đồng bộ; việc thể chế hóa các chính sách để tháo gỡ khó khăn còn chậm; nhiều nơi chưa tập trung nguồn lực đầu tư (vốn, nguồn nhân lực...) nên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thiếu và yếu; hàm lượng khoa học công nghệ đưa vào sản xuất nông nghiệp còn thấp... Hệ quả của những vấn đề này làm việc phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian qua chưa tương xứng với yêu cầu, với tiềm năng; chênh lệch giàu nghèo trong đời sống của người nông dân ngày càng tăng; tình hình an ninh nông thôn nhiều lúc, nhiều nơi ở vùng nông thôn còn diễn biến phức tạp... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những tồn tại, yếu kém này cũng là những vấn đề đặt ra cho các địa phương trong cả nước phối hợp cùng với các bộ, ngành hữu quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong công tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, các bộ, ngành trung ương, các địa phương: Rà soát, bám sát các giải pháp nêu trong Nghị quyết “Tam nông”; bám vào các giải pháp chỉ đạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chương trình giảm nghèo của Chính phủ...Để Nghị quyết “Tam nông” thực sự tác động tích cực mạnh mẽ đối với đời sống, xã hội vùng nông thôn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Các bộ, ngành trung ương, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu của Nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Bởi thực hiện tốt Nghị quyết này cũng là thực hiện tốt việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương cần tính toán cân đối nguồn lực cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trên cơ sở nguồn lực của Trung ương, địa phương đầu tư, phải tính toán đến việc huy động nguồn lực trong dân (trước nhất là ngày công lao động), nguồn lực từ các doanh nghiệp... Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân cả trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ nông thôn; tập trung cho công tác giáo dục đào tạo, thoát nghèo, xây dựng NTM; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện thành công công cuộc xây dựng NTM...

* Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết “Tam nông”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã có buổi làm việc với các sở, ngành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố hoàn chỉnh báo cáo Nghị quyết “Tam nông”. Đồng thời, các sở, ngành hữu quan của thành phố tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết “Tam nông” cũng như đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết này trong thời gian tới. Để thực hiện Nghị quyết “Tam nông” đạt hiệu quả cao hơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý: Các sở, ngành hữu quan, các địa phương trên địa bàn thành phố cần tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM. Các quận, huyện cần quan tâm chỉ đạo nông dân sản xuất rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đồng thời, quan tâm, chăm sóc bảo vệ diện tích lúa thu đông; có kế hoạch chủ động triển khai thực hiện “cánh đồng mẫu lớn” ngay trong vụ đông xuân 2011 - 2012. Đồng thời, các địa phương cũng cần lưu ý đến công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung công tác xây dựng NTM...

THANH LONG

Chia sẻ bài viết