19/03/2008 - 11:20

Bổ sung Quy chế hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

(TTXVN)- Ngày 17-3, Văn Phòng Chính phủ có Công văn số 1658/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung một số nội dung hoàn chỉnh dự thảo Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trình Chính phủ. Cụ thể như sau:

Quy định cụ thể các điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện thì được phép kinh doanh. Việc cấp phép kinh doanh phải thực hiện theo đúng chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.

Không quy định số lượng điểm vui chơi trò chơi điện tử có thưởng tại các địa phương.

Thuế thu nhập cá nhân đối với người chơi trò chơi điện tử có thưởng khi trúng thưởng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không được thu và chi trả ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh này. Các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có liên quan đến ngoại hối phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Lấy thêm ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung của dự thảo Quy chế về lĩnh vực tài chính, thuế.

Chia sẻ bài viết