10/05/2023 - 23:36

Bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ (Trung tâm).

Cụ thể, Quyết định số 1093/QÐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm). Quyết định số 1094/QÐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Duyên, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND TP Cần Thơ, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm). Quyết định số 1095/QÐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND TP Cần Thơ, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm). Các Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết