31/01/2019 - 08:50

Bluetooth 5.1

Tìm đường trong nhà và tìm chìa khóa xe của bạn sẽ chính xác và nhanh chóng hơn trong một tương lai không xa nhờ vào tính năng tìm đường của kết nối Bluetooth 5.1 mới. Trong khi kết nối Bluetooth hiện tại chỉ ước tính được khoảng cách (nhờ vào cường độ tín hiệu), Bluetooth 5.1 sẽ có hai cách để cảm nhận hướng bằng cách sử dụng nhiều ăng ten, trên điện thoại hay bộ phát. Đặc biệt, nó sẽ cung cấp cách để chỉ đường đến vị trí mà kết nối Bluetooth phát ra. Do đó, nếu bạn đang tìm chìa khóa có gắn thẻ theo dõi Bluetooth của mình, bạn sẽ nhận được một mũi tên chỉ đến đúng nơi.

Bluetooth 5.1 cũng sẽ cải tiến chế độ Advertising. Đây là một cách để các thiết bị giao tiếp mà không cần kết nối rõ ràng với nhau. Bluetooth 5.1 cũng sẽ tăng tốc xử lý với các thiết bị đã từng kết nối trước đây. Nó sẽ lưu danh sách làm việc một cách thông minh hơn. (Theo GSMA)

KHÔI MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bluetooth 5.1