14/12/2012 - 22:01

Bế mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 14-12, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi).

UBTVQH đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Kinh tế xoay quanh các vấn đề về: Chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của
Nhà nước đối với đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai và giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất; hạn mức sử dụng đất nông nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. UBTVQH cũng đã thảo luận về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp về toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các vấn đề thu hồi đất, tái định cư đòi hỏi cần có một số lượng lớn quy định mới có thể xây dựng được một quy trình thực hiện chặt chẽ, đáp ứng đòi hỏi của công tác này. Thậm chí là chỉ riêng vấn đề bồi thường khi thu hồi đất đai cũng có thể xây dựng một Luật điều chỉnh riêng. Nhiều quy định hiện hành về bồi thường, giải tỏa đã cho thấy không phù hợp với sự vận động của cuộc sống. Thực tế cũng cho thấy, Luật đất đai có số lượng văn bản hướng dẫn thi hành đồ sộ nhất trong hệ thống luật, bộ luật của nước ta. Khi thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng đã yêu cầu phải quy định cụ thể, thậm chí là có tầm vóc là một bộ luật đối với lĩnh vực này để sau khi ban hành, cơ bản thực hiện được ngay. Nếu quy trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) như các luật khác thì sẽ khó có thể giúp đáp ứng được đòi hỏi của thực tế.

UBTVQH thống nhất: Việc sửa đổi Luật đất đai là vấn đề hệ trọng, liên quan đến cuộc sống của mọi người dân, do đó cần được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, tiếp tục xem xét nhiều vấn đề. Dự thảo Luật vẫn còn nhiều điều khoản mang tính nguyên tắc, nhiều quy định khung, chưa cụ thể, phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ. Do đó, đề nghị Chính phủ căn cứ trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và ý kiến thảo luận của Quốc hội, UBTVQH để rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện thêm một bước, đảm bảo tính cụ thể, khả thi, trình UBTVQH thảo luận tại phiên họp thứ 14, dự kiến diễn ra đầu tháng 1-2013. Trên cơ sở đó, sẽ thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết