22/06/2013 - 06:01

Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Sau khi hoàn thành chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 21-6, Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Trong buổi làm việc cuối Kỳ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân; Nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. Với 474 đại biểu tán thành (chiếm 95,18% tổng số Đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết này.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012”. Tiến hành bỏ phiếu, với 478 đại biểu tán thành (95,98%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Tiếp đó, Quốc hội cũng đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Với 472 đại biểu tán thành (94,78%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành Chương trình Kỳ họp thứ 5.

Quốc hội hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn nhiều mặt chưa thuận, đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong những tháng cuối năm tập trung triển khai thực hiện có kết quả Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế; tạo cho được bước chuyển biến tích cực về mọi mặt; từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh phát triển; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô ổn định hơn, nợ xấu, hàng tồn kho giảm, tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ...; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, mở ra triển vọng thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn đồng bào ở trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực ý kiến của nhân dân; nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình cụ thể các ý kiến này; chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội. Tại kỳ họp này, bằng trí tuệ và tâm huyết của mình và trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhất là các vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến bản chất của Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta, đến quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người và quyền gắn liền với nghĩa vụ của công dân. Quốc hội yêu cầu Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30-9-2013 để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Như vậy, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự của Kỳ họp đã đề ra. Kỳ họp thứ 5 với việc xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Trước đó, sáng 21-6, các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật vì sau 10 năm thực thi Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã bộc lộ nhiều hạn chế. Việc ban hành Luật nhằm thể hiện rõ quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ, kiểm dịch thực vật, phục vụ cho việc xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững...

 

 

Chia sẻ bài viết