14/12/2007 - 20:29

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV

Bầu cử 99 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV

Ngày làm việc thứ hai (13-12), Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV đã thảo luận những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV; biểu quyết thông qua Điều lệ Hội CCB Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2007 - 2012) gồm 99 Ủy viên. Trong đó, 8 Ủy viên cơ quan Trung ương Hội; 64 Ủy viên thuộc khối các tỉnh, thành Hội; 24 Ủy viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và 3 ủy viên đại diện cho tôn giáo. Đây là những đại biểu có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có uy tín, tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội CCB, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của CCB cả nước.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và xây dựng, Đại hội đã sôi nổi thảo luận, bày tỏ nhất trí cao với báo cáo của Ban chấp hành hành Trung ương Hội. Từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, các đoàn đại biểu: Hà Nội, Tiền Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế... đã trao đổi những kinh nghiệm trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức Hội,, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh chống diễn biến hoà bình và các quan điểm sai trái, về công tác dân tộc, tôn giáo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các ý kiến đã minh họa, làm sâu sắc thêm những đánh giá, nhận định trong báo cáo; đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa IV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, kết quả sẽ được công bố trong phiên bế mạc sáng 14-12.

HƯƠNG THỦY - BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết