18/05/2010 - 09:51

Bảo tồn các loài chim ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau Trần Quốc Tuấn cho biết, nhiều biện pháp đồng bộ bảo tồn các loài chim ở khu vực vườn là 1 trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, nhất là một số loài chim quý trước nguy cơ bị tiệt chủng đã và đang được triển khai thực hiện.

Theo đó, Vườn nghiêm cấm tác động khai thác khu vực này để đảm bảo môi trường sinh sống và làm tổ đẻ trứng, phát triển bầy đàn của các loài chim trên cơ sở tuần tra, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn và xử lý đối tượng săn bắt. Vườn xây dựng “cơ chế đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng” trên cơ sở nâng cao năng lực cán bộ của đơn vị và các địa phương trên địa bàn về bảo tồn động vật, thực vật, quản lý tài nguyên, môi trường, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho cư dân, nhằm giảm áp lực, tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích 41.862 ha nằm trên địa bàn huyện Năm Căn và Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. Qua điều tra, khảo sát Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có 93 loài chim thuộc 23 họ, trong đó có 7 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài có tên trong sách đỏ thế giới như: cò Trung Quốc, bồ nông chân xám, giang sen, cốc đế, quắn trắng...

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết