23/10/2020 - 10:34

Bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

(CT) - Ngày 22-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”.

Tính đến nay, TP Cần Thơ có 5.859 đơn đăng ý bảo hộ được chấp nhận và 4.086 văn bằng bảo hộ được cấp cho khoảng 1.100 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp được bảo hộ sở hữu công nghiệp còn thấp so với tổng số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của thành phố. Trong đó, bảo hộ nhãn hiệu chiếm 95%, kiểu dáng công nghiệp chiếm 4% và sáng chế/giải pháp hữu ích chỉ chiếm khoảng 1%.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, vấn đề bảo hộ quyền SHTT càng trở nên bức thiết. Vấn đề xâm phạm quyền SHTT trong môi trường số ngày càng phức tạp và việc thực thi trở nên khó khăn hơn. Từ thực tế đó, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: pháp luật bảo hộ quyền SHTT; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động SHTT cho doanh nghiệp…

Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, các chính sách bảo hộ quyền SHTT cần được điều chỉnh, bổ sung thỏa đáng vừa đảm bảo phát triển khoa học, công nghệ và đảm bảo an ninh, bảo mật. Rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật; nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và công chúng; ứng dụng công nghệ số vào hoạt động SHTT; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức trung gian… Ðể thúc đẩy bảo hộ quyền SHTT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, cần có sự chung tay của tất cả các chủ thể nâng cao nhận thức về vai trò SHTT trong đổi mới sáng tạo, hình thành văn hóa SHTT trong toàn xã hội. Các chủ thể sáng tạo cần nâng cao hơn nữa năng lực sử dụng công cụ SHTT vào hoạt động nghiên cứu triển khai cũng như kịp thời đăng ký xác lập quyền SHTT đối với các tài sản trí tuệ của mình…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết