18/12/2007 - 15:25

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Báo chí có vai trò và đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Báo chí có vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm thắng lợi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cần cụ thể hóa cơ chế phối hợp thông tin giữa Văn phòng Ban chỉ đạo với các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng và quy chế Giải báo chí quốc gia hàng năm về đề tài phòng, chống tham nhũng (PCTN). Trên đây là kết luận của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) tại hội nghị chiều 17-12-2007 giữa Văn phòng Ban chỉ đạo với lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí. Năm 2007, công tác PCTN đã được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện; Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN được các cấp, ngành, địa phương tiến hành đồng bộ; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng được cụ thể hóa bằng các thể chế; Ban chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách PCTN được kiện toàn đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý đã tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan thanh tra đã tiến hành 8.601 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và chuyên ngành; đã kết thúc 5.904 cuộc; phát hiện sai phạm với tổng giá trị 2.870,8 tỉ đồng, 1,24 triệu USD, 1.371,1 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 1.200,1 tỉ đồng, 0,7 triệu USD, 880,3 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 1.464 cán bộ, công chức; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 52 vụ với 89 đối tượng và nhiều tập thể có sai phạm... Việc chủ động phát hiện và xử lý tham nhũng từ các cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Các vụ việc, hành vi tham nhũng được phát hiện và xử lý đều từ sự tố cáo của nhân dân, của cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và báo chí.

Để tăng cường hiệu quả PCTN, trong năm tới Ban chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện quy chế 3 tháng một lần họp với các cơ quan báo chí để thông báo tình hình đấu tranh PCTN và họp đột xuất khi cần thiết; phối hợp trao giải thưởng quốc gia về đề tài PCTN; thực hiện tốt cơ chế người phát ngôn của Ban chỉ đạo về PCTN các cấp; biểu dương, khen thưởng tác giả, cơ quan báo chí và cá nhân, đơn vị có thành tích trên mặt trận PCTN.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết