13/12/2007 - 10:46

Tại Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Bằng tâm huyết, cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ

Với chủ đề: “ Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu qua hoạt động của Hội; đoàn kết vận động cựu chiến binh (CCB) tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV đã khai mạc trọng thể sáng 12-12, tại Hà Nội. Gần 500 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2,2 triệu hội viên CCB, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của các CCB từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về dự.

Tại đại hội, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương Hội CCB Việt Nam và toàn thể anh chị em CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2002-2007, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và của nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.  

Biểu thị sự đồng tình nhất trí với báo cáo của BCH Trung ương Hội khóa IV vừa trình bày tại Đại hội, Tổng Bí thư khẳng định: Hội CCB là một đoàn thể chính trị xã hội của CCB, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo nhằm phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong điều kiện mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB lần này cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”, đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc; phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, giáo dục ý thức pháp luật, nêu cao kỷ cương phép nước.

Củng cố và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, các căn cứ cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn.

Thực hiện lời dặn của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, CCB tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang của Hội và là trách nhiệm, tình cảm của CCB đối với thanh, thiếu niên. Hội viên CCB phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Chăm lo xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của Hội trong các mặt của đời sống xã hội, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động CCB trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng tặng Hội CCB Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới. Đại hội làm việc đến ngày 14-12.n

BÍCH THỦY - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết