15/08/2019 - 10:19

Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

(CT)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa ký Quyết định số 1886/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Kế hoạch giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu đối với các trường hợp phát sinh. Đồng thời, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu dân cư thu thập bằng Phiếu DC01 đã scan; trích xuất các Phiếu DC01 đã scan chưa đảm bảo để hướng dẫn công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn khắc phục, bổ sung hoàn thiện; phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị, phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai; đảm bảo nguồn nhân lực; phân công cán bộ dự các khóa đào tạo, tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, ban, ngành. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg, Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết