13/11/2013 - 21:34

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động trường đại học, học viện

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

Quyết định này áp dụng đối với trường đại học, học viện, kể cả các trường đại học thành viên thuộc các đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, trường đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đủ các điều kiện: có đề án thành lập trường phù hợp; có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở chính; có diện tích đất xây dựng tại trụ sở chính không dưới 5 ha và đạt bình quân tối thiểu 25m2/sinh viên; trường công lập phải có dự án đầu tư xây dựng trường được phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn và trường tư thục phải có vốn điều lệ ít nhất 250 tỉ đồng (không gồm giá trị đất xây trường); có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên…

Trường đại học bị đình chỉ hoạt động đào tạo nếu có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo; không đảm bảo một trong những điều kiện tại Quyết định này; người cho phép hoạt động không đúng thẩm quyền vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Về việc sáp nhập, chia tách trường đại học phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi của giảng viên, người học và người lao động của trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học. Đặc biệt, quyết định cũng nói rõ chỉ cho phép sáp nhập các trường đại học, các học viện trên địa bàn cùng tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1-1-2014.

 

Chia sẻ bài viết