29/05/2019 - 15:51

Ban Đô thị HĐND thành phố tiếp tục khảo sát công tác quản lý nhà nước về chất thải trên địa bàn thành phố 

(CTO)- Ngày 29-5-2019, Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát công tác quản lý nhà nước về chất thải tại tại Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ và Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ. 

Đoàn khảo sát khu thu gom và lưu trữ rác thải tại Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Taekwang Cần Thơ. Ảnh: Thanh Thư

Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ có tổng mức đầu tư trên 494 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đây được xem là hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải góp phần cải thiện môi trường đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên thành phố, đặc biệt là kênh rạch và các hồ cảnh quan kết hợp thoát nước Khu công nghiệp Nam Cần Thơ. Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ có công suất 30.000m3/ngày đêm. Nhà máy chính thức đưa vào hoạt động (thử nghiệm) từ tháng 7-2017 đến nay với tổng lưu lượng nước thải đã xử lý trên 12,3 triệu mét khối, trung bình nhà máy xử lý 559.679m3 nước thải/tháng. Đa số chỉ tiêu của nước thải đầu ra từ tháng 7-2017 đến tháng 11-2017 đều đạt yêu cầu cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT, riêng chỉ tiêu Colifrom đôi lúc còn dao động. Từ tháng 11-2017 đến nay, nhờ lắp đặt bổ sung hệ thống châm Clo nên chất lượng nước thải đầu ra đều đạt yêu cầu cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT...

Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ có trên 6.000 công nhân. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 900m3 ngày đêm. Hiện trạng chất thải tại nhà máy gồm: chất thải rắn sinh hoạt trung bình trên 28 tấn/tháng; chất thải sản xuất là 95 tấn/tháng; chất thải nguy hại là 8,5 tấn/tháng. Tất cả các chất thải này đều được hợp đồng với các công ty thu gom để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Qua khảo sát, đoàn đánh giá cao 2 đơn vị trong việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất thải, thực hiện đúng theo quy định của phát luật. Tuy nhiên, đoàn cũng cho rằng việc thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại tại Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ chưa đảm bảo; đồng thời đề nghị xem xét lại hợp đồng giữa công ty với đơn vị thu gom và xử lý chất thải theo đúng theo quy định. Đoàn khảo sát cũng đề nghị Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các ngành sớm hoàn thành việc đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải để đầu ra được đảm bảo đúng theo quy định. Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những khó khăn, đề xuất của Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ để làm cơ sở cho đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về chất thải trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết