15/06/2012 - 21:49

Bàn biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Đó là nội dung chính của Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 15-6 với sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra 22 Đảng bộ tỉnh, thành phố phía Nam, Quân khu 7 và Quân khu 9...

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2012 của các Đảng bộ tỉnh, thành phố phía Nam, Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: những vướng mắc, bất cập trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương và các quy định, quyết định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát... Các đại biểu tham dự Hội nghị đưa ra những gợi ý thiết thực, cụ thể về các giải pháp cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng thời gian tới như: tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên cũng như của các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp có vi phạm; giám sát việc khắc phục hậu quả thiệt hại để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới...

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết