02/05/2012 - 21:24

Ban Bí thư quyết định kỷ luật khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắc Lắc

(TTXVN)- Tại phiên họp ngày 3-4-2012, xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng UBND Đắc Lắc (nhiệm kỳ 2004 - 2011) và đồng chí Phạm Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắc Lắc (nhiệm kỳ 2004 - 2011), Ban Bí thư nhận thấy: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắc Lắc đã buông lỏng lãnh đạo để UBND tỉnh có các khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trong một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy định số 51 - QĐ/TW, ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy trong một số vụ việc. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắc Lắc. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắc Lắc (nhiệm kỳ 2004 - 2011).

Đối với đồng chí Phạm Dũng, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi, tỉnh Bình Thuận, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí đã có những vi phạm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và mối quan hệ quen biết để gia đình nhận 11 ha đất trong khu quy hoạch sản xuất nông nghiệp không đúng đối tượng và trái quy định; thiếu gương mẫu trong việc cùng người thân nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng lại quyền sử dụng 16,67 ha đất để thu lợi riêng, trong đó có 5,4 ha vượt hạn điền, Nhà nước chỉ cho thuê không được chuyển nhượng. Vi phạm trên của đồng chí Phạm Dũng là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2001 - 2005 và nhiệm kỳ 2006 - 2010); cách chức Bí thư Thị ủy La Gi (nhiệm kỳ 2005 - 2010).

Chia sẻ bài viết