12/12/2019 - 10:02

Anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 

Đại hội thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. (Nguồn: Doanthanhnien.vn)

Anh Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. (Nguồn: Doanthanhnien.vn)

Chiều 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII với 137 Ủy viên.

Đại hội thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, 40 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII là Thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Anh là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, X.

Trong quá trình công tác, anh Nguyễn Anh Tuấn đã đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII); Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Từ tháng 1/2018, anh là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024 đã thống nhất về số lượng và cơ cấu nhân sự được giới thiệu tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Theo đó, Ủy ban gồm 137 Ủy viên, với cơ cấu: 16 Ủy viên là cán bộ ở cơ quan Trung ương Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp Thanh niên; 6 Ủy viên là đại diện cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 74 Ủy viên đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc; 6 Ủy viên đại diện các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 2 Ủy viên đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; 4 Ủy viên đại diện khối lực lượng vũ trang; 1 Ủy viên đại diện thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; 1 Ủy viên đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương; 3 Ủy viên đại diện các bộ, ngành liên quan đến thanh niên, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc; 6 Ủy viên là chức sắc tôn giáo trẻ; 18 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Theo Diệp Trương-Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết