23/12/2009 - 08:39

ADB hỗ trợ 71 triệu USD cho Việt Nam phát triển giáo dục Trung học

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký Hiệp định cho vay trị giá 71 triệu USD cho Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học (SESPD) nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Theo đó, một khoản vay chính sách trị giá 20 triệu USD có kỳ hạn 24 năm và một khoản vay dự án 40 triệu USD có kỳ hạn 32 năm là do ADB hỗ trợ cho vay, còn lại 11 triệu USD là từ đóng góp của Chính phủ Việt Nam. Cả hai khoản vay đều được hưởng ân hạn trong vòng 8 năm với lãi suất ân hạn là 1%/năm và lãi suất 1,5% trong thời hạn còn lại.

Theo các chuyên gia, mức độ tuyển sinh vào các trường trung học những năm gần đây đã tăng lên nhanh chóng, đạt hơn 90% ở cấp trung học cơ sở, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo dục trên toàn quốc, cũng như vẫn có sự tiếp tục không đồng đều trong vấn đề tiếp cận giáo dục. Chương trình SESPD sẽ giải quyết những vấn đề này thông qua việc cập nhật Kế hoạch Tổng thể phát triển giáo dục trung học của Việt Nam, xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia đối với các trường trung học, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo viên trung học, thiết lập một ban kiểm định quốc gia và hệ thống đánh giá học tập mới, đồng thời phát triển giáo dục thường xuyên.

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng: “Trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đang thay đổi và ngày càng thay đổi nhanh chóng, việc nâng cao chất lượng của lực lượng lao động Việt Nam là một yếu tố then chốt cho sự phát triển kinh tế bền vững. Chất lượng của giáo dục tại trường học và kết quả học tập của sinh viên cần tương đương với các nước khác để Việt Nam trở thành một phần hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thực hiện dự án này, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6-2015.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết