21/10/2014 - 20:48

CỜ ĐỎ

9 xã đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Cờ Đỏ, năm 2014, huyện phấn đấu tất cả các xã (9 xã) tham gia xây dựng NTM đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Đến tháng 9-2014, xã Đông Thắng có thêm 2 tiêu chí (bưu điện và lao động), xã Thới Xuân thêm 1 tiêu chí (bưu điện) hoàn thành. Cờ Đỏ hiện có xã Trung An đạt 20/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về NTM, 3 xã đạt 14-15 tiêu chí (Trung Hưng, Trung Thạnh và Thới Đông), 5 xã đạt 10-11 tiêu chí (Đồng Thắng, Thới Xuân, Đông Hiệp, Thới Hưng và Thạnh Phú). Đến nay, huyện có 9/9 xã hoàn thành từ 10 tiêu chí NTM trở lên và đạt kế hoạch đề ra của huyện; nâng tổng số tiêu chí đạt 100% trên địa bàn huyện là 7 tiêu chí, gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội và cung cấp dịch vụ công.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM của từng địa phương. Qua đó, có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho từng đơn vị hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng NTM.

T.T

Chia sẻ bài viết