28/02/2009 - 11:02

5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2009

Ngày 27-2, tại Hải Phòng, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2008 và ký kết giao ước thi đua năm 2009.

Năm 2009, cụm thi đua 5 thành phố đề ra chương trình hành động là: Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn suy thoái kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ thị của Chính phủ; Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động mỗi cơ quan, đơn vị đặt một thùng tiết kiệm để ủng hộ người nghèo; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa” theo hướng độc lập, chuyên trách, hiện đại, liên thông để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa...

Năm 2008, UBND 5 thành phố đã tập hợp nguồn lực toàn xã hội, chỉ đạo, điều hành phát động phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực, động viên các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội. Tổng kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố đã đạt gần 22 tỉ USD, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 222.557 tỉ đồng, kinh tế có sự chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông, lâm, thủy sản.

Năm qua, 5 thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ, đồng thời đưa ra các giải pháp để ổn định kinh tế, xã hội ở địa phương mình. Các thành phố thực hiện nghiêm túc chính sách thắt chặt tiền tệ và những giải pháp ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán của Trung ương. Nhiều thành phố miễn, giảm các khoản phí, lệ phí, tạm dừng điều chỉnh giá nước sạch, giá vận tải hành khách công cộng để đảm bảo an sinh xã hội. TP Hồ Chí Minh đã trích từ ngân sách 400 tỉ đồng để làm nguồn vốn ủy thác, giao Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho các doanh nghiệp nhà nước vay xoay vòng không tính lãi suất. Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển các loại hình doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 5 thành phố trong cụm hưởng ứng triển khai mạnh mẽ. Các địa phương đã gắn cuộc vận động, học tập này với việc “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tạo ra hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã suy tôn TP Hải Phòng là địa phương dẫn đầu cụm trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.n

VŨ VĂN ĐỨC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết