10/08/2022 - 20:47

Ðến năm 2026, TP Cần Thơ tinh giản 2.073 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập (ÐVSNCL) giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, đối tượng thực hiện là các ÐVSNCL do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và ÐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc UBND thành phố, sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện. Từ năm 2022-2026, các ÐVSNCL cấp thành phố và cấp huyện thực hiện tinh giản bình quân mỗi năm 2,5% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Mục tiêu đến năm 2026, thành phố tinh giản 2.073 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đạt 10% tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với tổng số lượng người làm việc được giao năm 2021.

ÐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thực hiện tinh giản từ 10% trở lên tương ứng với mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị và yêu cầu nâng dần mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên của các ÐVSNCL đến năm 2026. Các ÐVSNCL khác thực hiện giảm tối thiểu 10% trở lên. Sau khi tinh giản của các đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác chưa đủ tỷ lệ tinh giản giai đoạn 2022-2026 thì mới thực hiện tinh giản của lĩnh vực giáo dục theo nguyên tắc đảm bảo số giáo viên dạy 1 buổi/ngày, thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 2 đối với lớp học 2 buổi/ngày tại các trường, đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng, thực hiện tinh giản phù hợp với chỉ đạo của Trung ương về tinh giản biên chế lĩnh vực giáo dục.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết