26/07/2020 - 09:05

Ðẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 2179/UBND-XDÐT yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và UBND thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Ðồng thời, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HÐND, UBND thành phố về kết quả giải ngân không đạt tỷ lệ quy định.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã có Công văn số 4403/BKHÐT-TH về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Ðể thực hiện đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng tinh thần tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân. Chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ dự án giải ngân chậm sang dự án có tiến độ giải ngân cao để đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết