21/07/2011 - 22:02

Xuất hóa chất phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi

(TTXVN)- Ngày 20-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1207/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Bạc Liêu. Theo đó , Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 14 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi. Mức hỗ trợ cho từng địa phương sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại tại địa phương đó. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng lưu ý, trường hợp tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên vẫn tiếp diễn mà Kho dự trữ quốc gia đã nhập được hóa chất Chlorine thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất cấp bổ sung. Trước đó, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 7-2011, Thủ tướng cũng đã quyết định xuất cấp (không thu tiền) 135 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 6 địa phương là: Bình Định, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Nghệ An và Quảng Ngãi phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi.

Chia sẻ bài viết