03/05/2021 - 22:40

Xây dựng ngành Thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả 

Sau 10 năm triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QÐ-TTg ngày 17-5-2011, ngành Thuế đã đạt được những kết quả nổi bật.

Nỗ lực cải cách hành chính ngành Thuế góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong ảnh: Người nộp thuế thực hiện thủ tục tại Cục Thuế TP Cần Thơ.

Nỗ lực cải cách hành chính ngành Thuế góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong ảnh: Người nộp thuế thực hiện thủ tục tại Cục Thuế TP Cần Thơ.

Hệ thống chính sách, pháp luật thuế và thu ngân sách đã được hoàn thiện theo hướng đảm bảo công bằng và mở rộng cơ sở thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Công tác quản lý thuế đã được hiện đại hóa toàn diện theo chuẩn mực quốc tế, cả về phương pháp quản lý và thủ tục hành chính. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thuế các cấp được kiện toàn, tinh giảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị toàn ngành đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, chú trọng phát triển các dịch vụ thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhờ đó, thời gian nộp thuế chỉ còn 384 giờ (trong đó thuế là 237 giờ, bảo hiểm xã hội 47 giờ), giảm 557 giờ so với đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Cả nước đã có 99,89% doanh nghiệp (DN) sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, 99,42% DN tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, 96,28% DN hoàn thuế điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện trong tất cả các khâu của quản lý thuế, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế...

Hiện nay, Tổng cục Thuế chỉ đạo Ban soạn thảo khẩn trương nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, ngành Thuế sẽ tập trung cùng Bộ Tài chính và cả nước tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh... Phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu (theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới). Ðồng thời, xây dựng nhanh nền hành chính hiện đại; thực hiện phương thức, công cụ quản lý nhà nước chủ yếu bằng điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối đa rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số.

Ðể đạt mục tiêu trên, ngành Thuế sẽ đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đảm bảo tính ổn định, bền vững của quy mô nguồn lực. Ðồng thời, có mức động viên hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần thiết lập môi trường kinh tế cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử và 3 trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số.

Có thể nói, những năm qua, ngành Thuế đã liên tục chuyển động, cải cách để thay đổi diện mạo, hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp. Ðây sẽ là tiền đề quan trọng và cơ sở thực tiễn để ngành Thuế tiếp tục thực hiện thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030…

Bài, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết