18/10/2020 - 17:58

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương:

Xây dựng Đồng Tháp thực sự là “Đóa sen hồng” vươn lên mãnh mẽ trong khu vực và cả nước 

(CT) - Ngày 18-10, Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðảng bộ tỉnh Ðồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đến dự. Có 349 đại biểu đại diện hơn 60.000 đảng viên của Ðảng bộ tỉnh được triệu tập dự ÐH.

Lãnh đạo Trung ương và đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo Trung ương và đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu khai mạc ÐH, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tỉnh Ðồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo động lực, nguồn lực và bài học kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra thời kỳ phát triển mới. Tỉnh kiên trì tạo dựng hình ảnh “Ðồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen” lan tỏa nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính địa phương…

Trong ngày làm việc 18-10, ÐH thống nhất đánh giá, 5 năm qua Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được tập trung toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 6,44%, ước tính đến cuối năm 2020 giá trị GRDP đạt hơn 87.300 tỉ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 54,5 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, ước tính đến cuối năm 2020, có 96/115 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao. Môi trường văn hóa tiến bộ; chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo được quan tâm thực hiện khá tốt, ước tính tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 1,28%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ðồng Tháp đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Ðồng chí lưu ý: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ tỉnh Ðồng Tháp phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ và hệ thống chính trị; sự đồng thuận của nhân dân. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển; khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, biến khó khăn, thách thức thành động lực và khát vọng vươn lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng Ðồng Tháp thực sự trở thành “Ðóa sen hồng” tỏa hương, khoe sắc, vươn lên mãnh liệt trong khu vực và cả nước; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên. Thực hiện công tác xây dựng Ðảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp. Ðảng bộ tỉnh cần xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Ðồng Tháp trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Ðồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Ðồng chí Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia Ủy viên Ban Cán sự Ðảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

ÐH đã thảo luận góp ý vào các Văn kiện ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Văn kiện ÐH Ðảng bộ tỉnh. Ðại biểu dự ÐH đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Hôm nay, ngày 19-10, ÐH tiếp tục làm việc.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết