13/03/2023 - 07:40

Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam 2 tháng đầu năm giảm 38% 

(CT) - Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023 giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả vốn đăng ký mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt gần 3,1 tỉ USD.

Cụ thể, có 261 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vốn đạt hơn 1,76 tỉ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm gần 535,4 triệu USD; vốn góp mua cổ phần gần 797,9 triệu USD. Trong 2 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân vốn đầu tư khoảng 2,55 tỉ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vốn FDI đầu tư và vốn giải ngân đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng các doanh nghiệp FDI vẫn chiếm giữ vai trò chi phối trong cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong 2 tháng, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 5 tỉ USD (không kể dầu thô), với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 38,1 tỉ USD (chiếm 76% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước).  

S.N

Chia sẻ bài viết