03/02/2021 - 18:36

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(CT)- Ngày 3-2-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (ÐBQH) và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến các quận ủy, huyện ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; đại diện HÐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố; đại diện các ban, ngành thành phố...

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung: Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 21/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; dự thảo Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố về triển khai công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố về cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ðảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu, lựa chọn bầu ra những ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ÐBQH, đại biểu HÐND các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp thẩm quyền; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định liên quan đến bầu cử; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

THANH THY

Chia sẻ bài viết