05/09/2008 - 21:40

Trà Vinh: Phát triển 25 hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh đã phát triển được 6 hợp tác xã (HTX) và 19 tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái, chủ yếu ở hai huyện Cầu Kè và Càng Long với 458 thành viên. Trong đó, có một số HTX làm ăn có hiệu quả như: HTX Xoài Châu Nghệ, HTX Dừa sáp, HTX Tân Trung... Các HTX đang hướng đến quy trình sản xuất trái cây an toàn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động liên kết với các doanh nghiệp để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Các nhà vườn là xã viên, thành viên của các HTX và các tổ kinh tế hợp tác đang được Sở NN&PTNT phối hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam tổ chức tập huấn về quy trình sản xuất trái cây an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu.

ĐÌNH THANH

Chia sẻ bài viết