21/12/2017 - 10:19

Thốt Nốt hỗ trợ hơn 9,6 tỉ đồng để giảm tổn thất trong nông nghiệp 

(CT)-Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định 68), thời gian qua, Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho 21 hộ đăng ký mua máy nông nghiệp. Kết quả, ngân hàng đã giải ngân với tổng số tiền là 9,611 tỉ đồng để mua 11 máy gặt đập liên hợp, 10 máy kéo. Tính đến nay, toàn quận Thốt Nốt có 44 máy gặt đập liên hợp và 136 lò sấy đáp ứng nhu cầu thu hoạch từ 95 -100% đối với 3 vụ lúa trong năm.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Theo đánh giá của ngành chức năng, Quyết định 68 bước đầu đáp ứng yêu cầu cấp thiết của người dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng sản xuất lúa hàng hóa. So với Quyết định 63 và 65 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản đã ban hành trước đó, Quyết định 68 có phạm vi hỗ trợ rộng hơn. Đặc biệt, quy định không bị ràng buộc bởi điều kiện 60% giá trị sản xuất trong nước đối với máy móc phục vụ nông nghiệp nên được nông dân đồng tình ủng hộ.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết