28/11/2023 - 20:28

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thông qua 2 dự án luật, 1 nghị quyết, thảo luận 2 dự án luật 

Sáng 28-11, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 465/469 đại biểu có mặt tán thành (tương đương 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật này quy định về kinh doanh bất động sản (BÐS), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh BÐS và quản lý nhà nước về kinh doanh BÐS. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðấu giá tài sản.

Chiều 28-11, với 464/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,93%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Cũng trong buổi chiều 28-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 78,14%). Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

     PHAN PHƯƠNG (TTXVN)

 

 

 

Chia sẻ bài viết