15/07/2018 - 15:41

Thới Lai về đích sớm công tác thu ngân sách 

Căn cứ dự toán thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Thới Lai xác định rõ nhiệm vụ, tranh thủ sự phối hợp của các đơn vị liên quan và chủ động đề xuất những giải pháp thu cụ thể sát với tình hình địa phương. Nhờ vậy, vừa kết thúc quý II-2018, nhưng công tác thu ngân sách của huyện Thới Lai đã hoàn thành và vượt 5,15% dự toán được giao.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Thới Lai tư vấn thủ tục cho người nộp thuế.

Khai thác tốt nguồn thu

Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Thới Lai được UBND thành phố giao dự toán tổng nguồn thu ngân sách là 62,2 tỉ đồng. Đến ngày 30-6-2018, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hơn 65,4 tỉ đồng, đạt 105,15% dự toán và tăng 85,77% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các nguồn thu đều đạt trên 50%. Trong đó, một số nguồn thu hoàn thành và vượt dự toán thu năm 2018, như: Thuế sử dụng đất đạt 715,32% dự toán, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 109,42%... Riêng nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 51,88%, Thới Lai là đơn vị duy nhất của thành phố hoàn thành thuế này vượt tiến độ thu bình quân 50%.

Ông Bùi Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thới Lai, cho biết: Sở dĩ huyện hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách là nhờ khai thác từ nguồn thu phát sinh vãng lai, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Mặt khác, Chi cục được sự chỉ đạo thường xuyên của Cục Thuế TP Cần Thơ, chỉ đạo trực tiếp công tác thu thuế của lãnh đạo UBND huyện, từ đó đã tạo được điều kiện thuận lợi cho công tác thu thuế, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.  6 tháng qua, Chi cục phối hợp tốt với các ngành, các xã để khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, như: khai thác các khoản thu từ đất; khai thác và đưa vào lập bộ đối với hộ mới ra kinh doanh; xử lý và thu hồi nợ đối với hộ kinh doanh cá thể; khai thác thu từ nguồn xây dựng nhà ở tư nhân, xây dựng vãng lai… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra quyết toán thuế, kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kiểm tra tờ khai thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế… Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới, đối thoại và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế nhằm giúp cho người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Trong công tác thu hồi nợ thuế, Chi cục tham mưu UBND huyện Thới Lai đề ra kế hoạch và lịch làm việc cụ thể để Đoàn thu hồi nợ thuế phối hợp với các xã, thị trấn giải quyết đối với các hộ còn nợ thuế nhiều, day dưa không nộp. Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên chủ động thu hồi nợ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ nộp ngân sách, hạn chế phát sinh nợ thuế mới. Kết quả, đã thu giảm nợ thuế so với đầu năm 2017 chuyển sang với số thuế là 1,028 tỉ đồng.

Phấn đấu tăng thu

Đến thời điểm hiện tại, Chi cục Thuế huyện Thới Lai đã hoàn thành và vượt dự toán được giao. Tuy nhiên, Chi cục không thỏa mãn trước kết quả trên mà xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể góp phần tăng thu ngân sách cho 6 tháng cuối năm. Ông Bùi Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thới Lai, cho biết: Phát huy thành tích đã đạt được, Chi cục tiếp tục rà soát lại từng nguồn thu trên địa bàn để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ngành, các xã trong công tác thu, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành 100% dự toán của từng nguồn thu. Theo đó, Chi cục Thuế huyện Thới Lai tiếp tục tập trung các nguồn thu góp phần cân đối ngân sách cũng như hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế thành phố, như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí. Song song đó, khai thác các nguồn thu từ đất - đây là nguồn thu còn tiềm năng rất lớn trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chi cục Thuế huyện Thới Lai đánh giá từng nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu đạt thấp từ đó đề ra những giải pháp cụ thể. Hiện nay, Thới Lai còn 1 nguồn thu không đạt tiến độ bình quân chung là thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 45,4%. Nguyên nhân do nguồn thuế này chủ yếu thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 76%). Song, từ đầu năm đến nay, hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phát sinh ít dẫn đến số thu đạt tỷ lệ thấp. Để giải quyết tình trạng trên, Chi cục Thuế huyện Thới Lai đã tiến hành rà soát, lập danh sách các cá nhân còn nợ thuế thu nhập cá nhân cụ thể từng xã. Trên cơ sở đó, cán bộ của Chi cục phối hợp cán bộ địa phương đôn đốc thu nợ.

Song song đó, Chi cục tăng cường công tác kiểm tra nhằm chống thất thu. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, từng bước giảm dần nợ cũ, không để phát sinh nợ mới. Khai thác tốt các nguồn thu từ đất, Chi cục duy trì phối hợp thực hiện công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tham mưu UBND huyện Thới Lai khảo sát, vận động và hướng dẫn các trường hợp đã mua, bán, chuyển nhượng đất nhưng chưa đăng ký tiến hành đăng ký và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết