30/05/2019 - 14:19

Thêm gần 1,7 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế

(CTO)- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 54.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, số lượng đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 5 tháng đầu năm nay, ước tính các DN bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.

Cả nước có gần 54.000 DN đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký 669,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số DN và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 25,6%. Ngoài ra, DN điều chỉnh tăng vốn thêm 987,4 nghìn tỷ đồng. Tổng số DN  quay trở lại hoạt động trong 5 tháng hơn 73.600 DN.

Theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng đầu năm có 752 DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số DN thành lập mới; 14.722 DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,3% và 38.524 DN thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,3%.

Các vùng kinh tế đều có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: vùng đồng bằng sông Hồng 16.500 DN, tăng 5,9%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 7.800 DN, tăng 5,9%; Tây Nguyên 1.400 DN, tăng 7,3%; Đông Nam Bộ 22.500 DN, tăng 1,7%; đồng bằng sông Cửu Long 3.800 DN, tăng 0,2%. Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc số DN thành lập mới đạt 2.000 DN, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

G.B

Chia sẻ bài viết