08/04/2023 - 19:15

Thêm dư địa tăng trưởng tín dụng

SONG NGUYÊN

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 28-3-2023, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,06% (tín dụng VND tăng 1,96%, tín dụng ngoại tệ tăng 4,23%) so với cuối năm 2022. Thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định, NHNN đã chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm an toàn, thanh khoản hệ thống ngân hàng. NHNN cũng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Thực tế, từ đầu tháng 3-2023, lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã giảm từ 0,2-0,5%/năm, cùng với việc giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN để làm cơ sở giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ðồng thời tạo dư địa tăng trưởng tín dụng năm 2023.

Theo lãnh đạo NHNN, trong bối cảnh hiện nay, NHNN đang phải đối mặt với nhiều áp lực, vừa điều hành chính sách tiền tệ ổn định, vừa điều hành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại hối... Cuối quý I-2023, tăng trưởng tín dụng dù thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước (trừ cùng kỳ năm 2022), nhưng đây là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống ngân hàng trong điều kiện thị trường tài chính, tiền tệ của các nền kinh tế lớn trên thế giới còn đầy biến động. Cũng trong quý I-2023, NHNN đã điều tiết, mua 4 tỉ USD đồng nghĩa với việc bơm tiền ra nền kinh tế, giúp hệ thống ngân hàng đạt thanh khoản dồi dào để tạo thêm các động lực cho tăng trưởng tín dụng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, NHNN đã 2 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành để tạo điều kiện cho các TCTD tiết giảm chi phí vốn, giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Ðồng thời yêu cầu các TCTD đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách; tín dụng ưu tiên đối với 5 lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình... Bên cạnh đó, NHNN cũng vừa công bố đối tượng khách hàng được vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỉ đồng (theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 11-3-2023 về mộ số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững), với mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 1 triệu nhà ở xã hội đến năm 2030...

Mức lãi suất cho vay áp dụng của gói tín dụng 120.000 tỉ đồng đến hết ngày 30-6-2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm; đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Kể từ ngày 1-7-2023, định kỳ 6 tháng, NHNN sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các NHTM tham gia Chương trình. Thời hạn kết thúc gói tín dụng này là ngày 31-12-2030... Khi các chương trình tín dụng ưu đãi, tín dụng chính sách... được các NHTM tích cực hưởng ứng và triển khai đồng bộ ngoài hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, còn tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng năm 2023.

Chia sẻ bài viết