30/04/2012 - 08:03

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG HUYỆN THỚI LAI

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (sau đây gọi tắt là NQTƯ4), Huyện ủy Thới Lai đã nhanh chóng xây dựng Kế hoạch thực hiện NQTƯ4. Đồng thời, Huyện ủy cũng tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên đúng tiến độ và thời gian quy định. Đến nay, các cấp ủy Đảng huyện Thới Lai đã hoàn thành việc quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, ngay từ cuối tháng 3-2012, Huyện ủy Thới Lai đã xây dựng Kế hoạch của Huyện ủy và chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy xây dựng các Hướng dẫn thực hiện NQTƯ4. Theo đó, ngày 16-4-2012, Huyện ủy Thới Lai đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho 363 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu. Ngày 19 và 20-4-2012, Huyện ủy tiếp tục tổ chức 2 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho toàn thể 300 cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Sau khi tổ chức quán triệt, triệt khai thực hiện NQTƯ4 xong ở cấp huyện, Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo Đảng ủy 13/13 xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tính đến ngày 26-4-2012, các Đảng ủy xã, thị trấn thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho hơn 2.000 cán bộ, đảng viên và cán bộ ngoài Đảng ở cơ sở.

Đảng viên các ban, ngành của huyện Thới Lai tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
do Huyện ủy Thới Lai tổ chức. 

Để đảng viên tham gia quán triệt NQTƯ4 đông đủ, nghiêm túc, các cấp ủy Đảng trong huyện đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác liên quan. Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, nói: “Bên cạnh chuẩn bị tốt đội ngũ báo cáo viên, địa điểm tổ chức hội nghị, Đảng ủy xã lãnh đạo Chi ủy các chi bộ tăng cường công tác vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc học tập NQTƯ4. Đảng ủy lấy việc tham gia học tập NQTƯ4 là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Kết quả là 135/140 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ xã đã tham gia học tập Nghị quyết này, 5 đảng viên không tham gia học tập là do tuổi cao sức yếu miễn sinh hoạt”. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thới Lai, Thường trực Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 của các Đảng ủy xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có trên 99% đảng viên tham gia quán triệt học tập NQTƯ4.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của NQTƯ4, Huyện ủy đã lãnh đạo chặt chẽ các khâu từ xây dựng kế hoạch, địa điểm tổ chức, chia tổ thảo luận và đội ngũ báo cáo viên chu đáo nên tất cả hội nghị quán triệt NQTƯ4 từ huyện đến cơ sở đạt hiệu quả, cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ, nêu cao tinh thần tự giác, có thái độ học tập nghiêm túc và có sự nhất trí cao với nội dung của NQTƯ4. Nhiều cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm giúp cấp ủy Đảng các cấp thực hiện tốt NQTƯ4. Trong đó, 3 hội nghị do Huyện ủy tổ chức đã có 31 ý kiến đóng góp; mỗi hội nghị do Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức đều có từ 5-10 ý kiến đóng góp vào Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện NQTƯ4.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, cho biết: Huyện ủy đã xác định việc thực hiện Nghị quyết NQTƯ4 phải nghiêm túc, đồng bộ, kiên trì, không nóng vội; không để rơi vào hình thức; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chính vì thế, thời gian tới, bên cạnh chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt NQTƯ4 đến các đoàn viên, hội viên hoàn thành trong tháng 5-2012, Huyện ủy chỉ đạo tiến hành công tác tự phê bình và phê bình ở mỗi cấp, trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, từ huyện đến cơ sở đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm ở tập thể Ban Thường vụ và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm ở chi bộ nơi đang sinh hoạt; sau đó báo cáo kết quả kiểm điểm (bao gồm các ý kiến đóng góp của chi bộ) về Ban Thường vụ Huyện ủy. Trưởng, phó các ban, ngành huyện kiểm điểm ở cơ quan đơn vị và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt. Các đảng viên khác kiểm điểm tại chi bộ đang sinh hoạt. Cấp cơ sở thực hiện tương tự như cấp huyện.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở cấp huyện thực hiện trong tháng 8-2012, cấp xã và tương đương thực hiện trong tháng 9-2012, đối với các chi bộ cơ sở (kể cả các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) thực hiện trong tháng 10-2012. Huyện ủy cũng chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban xây dựng các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức cán bộ, về quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ dân cử, về cơ chế, chính sách, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện NQTƯ4 đạt kết quả cao nhất...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết