15/08/2009 - 08:52

Tập trung đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn thanh niên

* Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX

Ngày 14-8, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến xây dựng Nghị quyết về đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, nhà trường... đổi mới phương thức giáo dục của tổ chức Đoàn với phương châm: bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước; theo kịp tình hình, phù hợp thực tế và nhu cầu, lợi ích của thanh niên; coi trọng giáo dục bằng hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ. Trong giáo dục thanh niên, các cấp bộ đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên thanh niên.

Việc đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo kịp với tình hình thực tiễn; nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, dễ tiếp thu về nội dung, gần gũi với giới trẻ, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi. Các hoạt động của tổ chức Đoàn phải có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của giới trẻ; góp phần định hướng lý tưởng, đạo đức, nếp sống của thanh thiếu nhi. Thông qua đó hình thành một lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần tình nguyện...

Tại hội nghị này, các đại biểu đã bầu bổ sung 14 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, 7 Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn; nhất trí rút 17 đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đoàn do chuyển công tác khác.

Hai đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Thường vụ Trung ương ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Dương Văn An, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn đã được bầu bổ sung làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX.

QUỲNH HOA (TTXVN)

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết