23/05/2008 - 09:33

Tăng thêm 7.000 tỉ đồng vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bố trí tăng thêm khoảng 7.000 tỉ đồng vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (theo công văn 735/TTg-KTTH).

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí khoảng 2.000 tỉ đồng từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 để cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội; tạm ứng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay không lãi suất khoảng 2.000 tỉ đồng. Ngân hàng Nhà nước phải cân đối nguồn để cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tối đa 3.000 tỉ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động tìm nguồn vốn ODA hoặc các nguồn vốn khác có lãi suất thấp để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc cho ngân hàng này vay dài hạn.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết