13/06/2019 - 08:41

Tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

(CT)- UBND quận Cái Răng vừa ban hành Công văn số 961/UBND về việc tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Cái Răng yêu cầu Trưởng Phòng TN-MT quận và Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, tập trung hơn nữa việc giải quyết TTHC; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở từng công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ TTHC, xin lỗi người dân từng trường hợp trễ hạn, báo cáo hằng tháng về UBND quận. Đồng thời, giao Trưởng Phòng Nội vụ quận tăng cường kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc giải quyết hồ sơ hành chính, đồng thời theo dõi đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính hằng tháng tổng hợp tham mưu, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân năm 2019…

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Cái Răng có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 483/UBND ngày 27- 3-2019 về việc chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực TN-MT. Tuy nhiên, theo kết quả công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố từ đầu năm đến ngày 27-5-2019, lĩnh vực TN-MT để trễ hạn 310/740 hồ sơ, chiếm 41,89%. Từ đó làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của quận trong năm 2019.

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết