20/07/2018 - 09:22

Đồng chí Hứa Hồng Tươi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng:

Tăng cường đấu tranh, phản bác lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 

Không gian mạng là một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, được dự báo sẽ mang lại lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người, nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Đảng và Nhà nước ta nhận định về thực trạng và nguy cơ đã đặt ra là yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành Luật an ninh mạng (ANM) để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Luật ANM được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan; bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng chống những hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính,… gọi chung là những hành vi tấn công mạng.

Với tầm quan trọng và sự cần thiết phải ban hành Luật ANM như đã nêu trên, theo tôi, trước tiên, chúng ta cần thông tin, giải thích rõ những nội dung cơ bản, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật ANM, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật ANM, sớm đưa Luật vào cuộc sống. Vạch trần các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc ban hành Luật ANM và dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để kích động biểu tình, bạo loạn chống phá Đảng, Nhà nước ta. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu, không bị kích động, xúi giục tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Cán bộ các cấp cần tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân để chủ động kịp thời xử lý. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục từ trong nội bộ Đảng ra tận quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải ban hành Luật ANM bằng nhiều hình thức: lồng ghép sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức hội đoàn thể, sinh hoạt các câu lạc bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ gắn với hoạt động tuyên truyền. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc định hướng và quản lý tốt thông tin trên báo chí, mạng viễn thông, mạng xã hội, đảm bảo đưa tin đúng định hướng, thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ. Đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch nội dung Luật ANM để kích động tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự.

Các tổ chức đảng cần thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, kịp thời xử lý đối với các trường hợp phát ngôn sai trái với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết