01/09/2016 - 13:26

BÌNH THỦY

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách

Những tháng đầu năm 2016, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Bình Thủy vẫn duy trì và phát triển hoạt động, đồng thời tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Tính đến cuối tháng 8-2016, thu ngân sách của quận ước đạt hơn 96% dự toán cả năm.

Năm 2016, quận Bình Thủy được thành phố giao chỉ tiêu thu thuế tổng nguồn trên 231 tỉ đồng, tăng hơn 45 tỉ đồng so với năm 2015. Quận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế thực hiện nghiêm pháp lệnh thuế của Nhà nước. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: "Ngay từ đầu năm, UBND quận tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế quận tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành dự toán được giao như: tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Đề ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền các chính sách thuế mới bằng nhiều hình thức đối thoại trực tiếp và hỗ trợ kịp thời cho DN khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế".

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNTN Lê Trung, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Để công tác thu thuế đạt kết quả cao, hạn chế tình trạng thất thu và nợ thuế, Chi cục Thuế quận Bình Thủy còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: tuyên truyền các chính sách và pháp luật về thuế, nghĩa vụ của người nộp thuế đến các tổ chức, cá nhân và người dân nhất là các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế. Chi cục Thuế quận thường xuyên cử cán bộ thuế hướng dẫn, giải thích các chính sách thuế mới giúp các hộ kinh doanh kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các loại thuế và định kỳ thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Huỳnh Thu Mai, Chủ Nhà thuốc Nguyên Hưng, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, cho biết: "Được cán bộ thuế địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách về thuế nên gia đình luôn nâng cao ý thức, chấp hành quy định của Nhà nước về thực hiện nghĩa vụ thuế. Hằng tháng gia đình tôi kê khai hóa đơn chứng từ, nộp thuế đầy đủ, không để nợ thuế". DNTN Lê Trung, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy chuyên sản xuất kinh doanh sắt, thép, hằng năm đạt mức doanh thu khoảng 3 tỉ đồng. Thuế giá trị gia tăng DN phải nộp khoảng 200 triệu đồng, thuế thu nhập DN trên dưới 30 triệu đồng. Quy mô sản xuất không lớn, số tiền thuế phải nộp không nhiều nhưng đây là một trong các DN thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Ông Lê Thanh, Chủ DNTN Lê Trung, cho biết: "Thời gian qua, cán bộ ngành thuế địa phương thường xuyên đến tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính về thuế đã giúp DN nhanh chóng tiếp cận, hiểu rõ hơn về những quy trình, thủ tục nộp thuế. DN luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước".

Nhờ triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nên nhiều khoản thu của quận Bình Thủy đạt kế hoạch đề ra. Đến cuối tháng 8-2016, quận Bình Thủy thu ngân sách ước đạt trên 96% dự toán thành phố giao với số tiền 223,5 tỉ đồng. Một số nguồn thu đạt cao như: thu tiền sử dụng đất đạt trên 207%, tương đương 79,4 tỉ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt trên 103%, lệ phí trước bạ đạt 93,8%. Một số đơn vị có số thu đạt cao như: Đội thuế Trước bạ- Chi cục Thuế quận đạt trên 142%, phường Long Tuyền đạt trên 105%, Long Hòa đạt trên 100%, Trà An đạt trên 100%, các phường còn lại thu đạt từ 90% chỉ tiêu trở lên. Ông Đào Kế Nghiệp, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thủy, cho biết: "Các tháng còn lại của năm 2016, Chi cục Thuế quận Bình Thủy sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thuế; tập trung quản lý, khai thác các nguồn thu và chống thất thu hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường công tác thu nợ thuế nhất là đối với DN có nợ thuế lớn, đẩy mạnh công tác kiểm tra quyết toán thuế tại các DN để tăng nguồn thu sau kiểm tra, tăng cường phối hợp với các ngân hàng để xử lý các DN có hành vi trốn thuế. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo nguồn thu. Đặc biệt là phân tích nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu từng lĩnh vực, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo nguồn thu hằng tháng, quý, đúng với thực tế phát sinh. Đồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phấn đấu hoàn thành sớm dự toán được giao".

HOÀNG ĐỊNH

Chia sẻ bài viết