24/04/2020 - 17:03

Tạm dừng lưu thông qua bến phà Năng Gù 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết từ 16 giờ 00 ngày 25-4-2020 đến 12 giờ 00 ngày 26-4-2020, sẽ tạm ngưng hoạt động phà Năng Gù tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, để phục vụ thi công thay thế Ponton (cầu phao) của bến phà phía bờ huyện Châu Phú.

Trong thời gian thi công, các phương tiện, hành khách có nhu cầu lưu thông qua bến phà Năng Gù có thể theo các hướng đi như sau: Đối với hành khách và 2 hai bánh, xe 3 bánh, xe thô sơ thực hiện lưu thông qua bến đò Thanh Bình (cách bến phà Năng Gù khoảng 900m về phía thượng lưu); đối với xe ô tô các loại lưu thông hướng đi từ huyện Phú Tân sang bờ huyện Châu Phú có thể đi theo tuyến Tỉnh lộ 951 đến bến phà Châu Giang (xã Châu Phong, TX Tân Châu) qua phà đến thành phố Châu đốc và đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù. Hoặc đi theo tuyến Tỉnh lộ 954 đến TX Tân Châu, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 953 đến bến phà Châu Giang (xã Châu Phong), qua phà đến TP Châu đốc, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù. Hoặc đi theo tuyến Tỉnh lộ 954 đến bến phà Thuận Giang (nối huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới), qua phà đi theo Tỉnh lộ 942 đến Ngã ba Cựu Hội, rẽ phải, đi theo Tỉnh lộ 944 đến bến phà An Hòa, qua phà đến TP Long Xuyên, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

Riêng các phương tiện có nhu cầu đi từ phía bờ huyện Châu Phú sang huyện Phú Tân có thể đi theo Quốc lộ 91 đến TP Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang (xã Châu Phong) đi theo Tỉnh lộ 951 về bến phà Năng Gù. Hướng thứ hai là đi theo Quốc lộ 91 đến TP Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang (xã Châu Phong) đi theo Tỉnh lộ 953 đến TX Tân Châu, tiếp tục di chuyển theo Tỉnh lộ 954 về bến phà Năng Gù. Hoặc đi theo Quốc lộ 91 đến TP Long Xuyên, qua bến phà An Hòa (nối TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới), đi theo Tỉnh lộ 944 đến Ngã ba Cựu Hội, rẽ trái đi theo Tỉnh lộ 942 đến bến phà Thuận Giang (nối huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân), qua phà đi theo Tỉnh lộ 954 về bến phà Năng Gù.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian tạm dừng lưu thông qua phà Năng Gù, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang sẽ có thông báo mới.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết